Ajuda

Camps de la cerca

En la cerca per contingut es pot buscar segons diferents camps. Analitzem-los una mica:

 

Els quatre primers que trobem permeten buscar segons intervals, ja sigui entre exercicis, números de BOP, edictes o dates. Veiem alguns exemples:

Exemple · Volem buscar el que s'ha publicat durant el mes de gener de 2004

Data: 01/01/2004 i 31/01/2004

 

Exemple · Volem buscar un edicte que sabem que s'ha publicat al BOP 36, però no sabem si de l'any 2003 o 2004

Exercici: 2003 i 2004

Núm. BOP: 36 i  

 

Els altres tres camps formen part de la cerca textual. Podem buscar qualsevol text que aparegui als diferents apartats del butlletí, com poden ser la secció (Ajuntaments, Consells comarcals, Administració de justícia, ...), el títol de l'edicte o qualsevol paraula del text de l'edicte. Veiem un parell d'exemples:

Exemple · Volem buscar els edictes que ha publicat l'ajuntament de Lleida

Secció: Ajuntaments

Títol: Lleida

 

Exemple · Volem buscar els edictes on hi aparegui el nom Josep Pedraforca

Text: Josep Pedraforca

 

Cerca textual

Per tal de realitzar les cerques anteriors amb èxit podeu utilitzar les següents ajudes:

 

Utilitzeu "%" per a representar qualsevol cadena de caràcters

Exemple · Buscar tots els edictes que continguin paraules que comencen per "pal"

Text: pal%

 

Si teniu dubtes ortogràfics precediu les paraules amb "?"

Exemple · No sabem com s'escriu correctament Lleida

Text: ?Lleida

 

També podeu utilitzar els operadors lògics habituals: els parèntesi i AND, OR, etc...

Exemple · Volem buscar tots els edictes on puguin sortir els germans Romaní (Pere i Joan)

Text: Pere OR Joan Romaní

 

Per últim us pot ajudar NEAR per a buscar dues paraules que estàn separades com a màxim per 10 paraules

Exemple · Volem buscar tots els edictes que facin referència als ponts de Lleida

Text: pont NEAR Lleida